Archive for the ‘Diplomaci’ Category

Sigurimi i aeroporteve në SHBA

Posted by: isabelacocoli on January 5, 2010

SHBA: EULEX-i do të veprojë në gjithë territorin e Kosovës

Posted by: isabelacocoli on December 2, 2008