Posts Tagged ‘Kopenhagë’

Konferenca e Kopenhagës dhe debati për ngrohjen globale

Posted by: isabelacocoli on December 9, 2009